PLAKAT 2016
Jadłospis maj1    Jadłospis maj2
Jadłospis kwiecień c.d.1 Jadłospis kwiecień c.d.2
O G Ł O S Z E N I E

W związku z zakończonym naborem „Kart  zgłoszenia dziecka do Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017” informuję, że Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie posiada 16 wolnych miejsc dla dzieci z grupy wiekowej 3 do 5 lat.

Weryfikacja wniosków zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z Regulaminem Rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w dniach 04.04.2016 r. do 8.04.2016 r.

UWAGA: Dzieci uczęszczające już do przedszkola nie podlegają procedurze rekrutacyjnej.