Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzymy wszystkim naszym przedszkolakom

 ich rodzinom i bliskim

zdrowych, spokojnych oraz rodzinnych świąt,

przepełnionych wiarą nadzieją i miłością.

Radosnego wiosennego nastroju

i mokrego DyngusaDyrekcja i pracownicy 
przedszkola
Pisanki w koszyczku i kwiaty w wielkanocnej grafice 2D
SZANOWNI RODZICE


Zgodnie z decyzją Rządu od dnia 27 marca 2021r.

do 09 kwietnia 2021 następuje zamknięcie przedszkola.

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze będą zorganizowane

dla dzieci pracowników medycznych
i służb porządkowych

(m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).
 
 
Uprzejmie informujmy, że w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń,
od dnia 29 marca 2021 do dnia 9 kwietnia 2021                      
       w Przedszkolu nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie
wprowadza się hybrydowy system kształcenia.
 Dla dzieci Rodziców wykonujących pracę personelu medycznego                  
   i przedstawicieli służb mundurowych, którzy złożą stosowne wnioski,
będzie prowadzona praca w formie stacjonarnej.
Dla pozostałych wychowanków w okresie czasowego zawieszenia zajęć,
będą prowadzone zajęcia zdalne- nauczyciele będą codziennie przesyłać
na adresy mailowe Rodziców , scenariusze codziennych zajęć dla dzieci.
  Ponadto Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami
w inny sposób ustalony z wychowawcą grupy.

Z poważaniem
Dyrekcja PrzedszkolaO G Ł O S Z E N I E


W związku z zakończonym naborem „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2021/2022 informuję, że Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie posiada 27 wolnych miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji dostępnym w placówce i na stronie internetowej .

Terminy postępowania rekrutacyjnego podane są poniżej.

Informacji udziela również dyrektor placówki pod numerem telefonu:( 41)3862369

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia – Aneta Cichoń.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2021/2022.


Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.02.2021 r. – 15.02.2021 r.

08.03.2021r. – 12.03.2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.02.2021 r. – 22.02.2021 r.

    15.03.2021r. – 18.03.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23.02.2021 r.

19.03.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24.02.2021 r. – 03.03.2021 r.

22.03.2021 r. 24.03.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

04.03.2021 r.

25.03.2021 r.
Dokumenty do pobrania związane z rekrutacją:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola
- pobierz

Regulamin rekrutacji  pobierz


INFORMUJEMY, ŻE DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ PLACÓWCE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 22 STYCZNIA 2021 R.DRUKI BĘDĄ WYDAWANE PODCZAS ODBIERANIA DZIECI

WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ NALEŻY WRZUCIĆ DO SKRZYNKI

UMIESZCZONEJ PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA

DO PIĄTKU 22 STYCZNIA 2021 R.

(Zgodnie z art. 153 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci
uczęszczających do publicznego przedszkolacorocznie składają na kolejny rok szkolny
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, 
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego)


Dyrektor Przedszkola
Aneta CichońHARMONOGRAM POPOŁUDNIOWYCH KONSULTACJI     
                             
DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021


(PIERWSZY WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA GODZINA 17:00 DO 18:00)


6 PAŹDZIERNIKA

2 MARCA

3 LISTOPADA

6 KWIETNIA

1GRUDNIA

4 MAJA

12 STYCZNIA

8 CZERWCA

9 LUTEGO