INFORMUJEMY, ŻE DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ PLACÓWCE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 22 STYCZNIA 2021 R.DRUKI BĘDĄ WYDAWANE PODCZAS ODBIERANIA DZIECI

WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ NALEŻY WRZUCIĆ DO SKRZYNKI

UMIESZCZONEJ PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA

DO PIĄTKU 22 STYCZNIA 2021 R.

(Zgodnie z art. 153 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci
uczęszczających do publicznego przedszkolacorocznie składają na kolejny rok szkolny
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, 
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego)


Dyrektor Przedszkola
Aneta CichońHARMONOGRAM POPOŁUDNIOWYCH KONSULTACJI     
                             
DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021


(PIERWSZY WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA GODZINA 17:00 DO 18:00)


6 PAŹDZIERNIKA

2 MARCA

3 LISTOPADA

6 KWIETNIA

1GRUDNIA

4 MAJA

12 STYCZNIA

8 CZERWCA

9 LUTEGO

 
WSZYSCY2018