podziekowanie
Wesołych Wakacji!!! | Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu

WSZYSTKIM RODZICOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 ZA POMOC I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PRZEDSZKOLA


Dyrektor i Pracownicy


W związku z zaostrzonym reżimem sanitarnym w tym roku

niemożliwa jest organizacja dni adaptacji dla nowych przedszkolaków.

Prosimy o śledzenie ogłoszeń zamieszczanych

na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole2.jedrzejow.eu

Pojawią się tam informacje jak przygotować dziecko do przedszkola itp.


Pożegnanie Pszczółki <kliknij aby zobaczyć>
Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od 26 maja została wznowiona działalność przedszkola. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla dzieci obecnych w przedszkolu prowadzone są zajęcia opiekuńcze. Ze względu na obostrzenia dzieci przyjmowane są w ograniczonej liczbie po przeprowadzonych wcześniej zgłoszeniach.
W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola po 26 maja, należy o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać na adres mailowy przedszkola podpisane skany oświadczeń ( zał 1 i 2 do procedury bezpieczeństwa) lub przynieść w dniu przyprowadzenia dziecka. Prosimy także o  zapoznanie się z Procedurą Bezpieczeństwa zamieszczoną na stronie.