Od 2015 roku
w
Przedszkolu Bajkowa Ciuchcia
rozpoczęły działalność grupy zainteresowań:


Stacja Gier i zabaw

Stacja Plastusiowo

Stacja Odkrywkowo

Stacja Kuchcikowo


Zajęcia mają na celu tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i rozbudzania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.