GRUPA ŻABKI

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. Wielkanoc
  2. Wiosna na wsi
  3. Dbamy o ziemię
  4. Zabawa w teatr
  5. Czyściochowe Przedszkole
ZADANIA WYCHOWAWCZE:Zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi obchodzenia Świąt Wielkanocnych
  • Ukazanie życia zwierząt wiejskich
  • Budowanie postawy ekologicznej
  • Rozwijanie umiejętności i zainteresowań teatralnych
  • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznychPiosenka i wiersz do nauki

Piosenka

„Ko ko ko gdzie są moje dzieci”

Biega mama kwoka po podwórku całym
Pełna niepokoju o pociechy swe
Bo się gdzieś kurczęta nagle zapodziały
Byleby im złego nic nie stało się

Ref: ko ko ko koko ko gdzie się moje dzieci?
Ko ko ko ko ko ko czy ktoś widział je?
Ko ko ko ko ko ko jeśli je znajdziecie
Ko ko ko ko ko ko zawołajcie mnie

Biegnie do korytka bo tam są prosięta
Biegnie mama kwoka, biegnie ile tchu.
Może świnki wiedzą gdzie są jej kurczęta
Może je widziały dzisiaj właśnie tu.

Ref: ko ko ko…
 Wiersz    

„Gąsiątka”

Pasą się gąsiątka,
pod wierzbą nad rowem
takie żółte i puchate
jak kotki wierzbowe.

Wrona głową kręci:
-Jeszcze nie widziałam,
żeby gąska taka biała
żółte dzieci miała.