TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019 GRUPA II ŻABKII. JESIEŃ W SADZIE
II. DARY OGRODU
III.CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ
IV. NASZE RODZINY
V. DOMOWI ULUBIEŃCY

ZADANIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE :

- Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie i kształcie
- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw za pomocą wzroku,dotyki,smaku, zapachu
- Pokazanie na wybranych przykładach (jeż, wiewiórka, bocian,) jak zwierzęta przygotowują się do zimy
- Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny ,pełnienie ról społecznych
- Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu, nazywanie młodych i dorosłychzwierząt
- Uroczystość z okazji Pasowania na przedszkolaka

Piosenka do nauki

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.
Wiersz do nauki “

Dziś jest nasze pasowanie ,
Są tu nasze drogie Panie
Już od dzisiaj przyrzekamy
Że przedszkole pokochamy.
Co dzień bawić się będziemy
I jedzonko ładnie zjemy
I uśmiechem przywitamy