Tematyka kompleksowa na miesiąc maj
Grupa Żabki

  1. Wszystko może być muzyką
  2. Moja miejscowość , mój kraj
  3. Wiosna na łące
  4. Moi rodzice
Zadania wychowawczo – dydaktyczne

- Rozwijanie wrażliwości słuchowej, wyrażanie muzyki ruchem, śpiewanie piosene
- Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, rozpoznawanie flagi państwowej, godła
- Rozpoznawanie oraz nazywanie roślin i zwierząt występujących w danym środowis
- Okazywanie rodzicom uczuć miłości, szacunku i przywiązania.

Piosenka do słuchania
1. Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref : Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocągłośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go w górę wznosi
zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gume i robi balony
a z nich każdy jest zielony
. Ref.

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła zima by została mroźna
.Ref.                        Wiersz do nauki

Spotkała się Kasia z biedronką,

obie wyszły do ogródka na słonko.

Patrzy Kasia , kręci głową,

Ubrane są jednakowo:

Obie mają sukieneczki

Czerwone w czarne kropeczki.