TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC CZERWIEC 2020

DLA GR. IV PSZCZÓŁKI

1. Takie same i inne.

2. Na naszym podwórku
3. Nadszedł czas wakacji.
4. Wspominamy przedszkole.

                          Zadania wychowawczo-dydaktyczne

  • Poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania i ich zwyczajów, zabaw,
  • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych,
  • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach.
WIERSZE I PIOSENKI DO NAUKI Z OKAZJI POŻEGNANIA PRZEDSZKOLA