TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2021 R. GRUPA IV – PSZCZÓŁKI

- WIOSNA NA WSI
- DBAMY O ZIEMIĘ
- TEATR
- MUZYKA JEST WSZĘDZIE

 Główne zadania:
- Poznawanie trybu życia zwierząt hodowanych na wsi, oraz określanie korzyści dla człowieka płynące z ich hodowli.
- Rozumienie roli powietrza w życiu ludzi i zwierząt.
- Postępowanie zgodne z wartościami szanowania przyrody.
- Poszerzanie wiadomości o muzyce i teatrze.

Zadania wychowawcze:
- Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych.
- Wyrażanie swoich myśli i przeżyć w kontaktach z rówieśnikami.
- Właściwe zachowanie się w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie problemów wspólnie z innymi.

Piosenka i wiersz do nauki:

Nasze uszy słyszą świat


Każdy z nas ma dwoje oczu
Które widzą wszystko, widzą wszystko.
Błękit nieba, biały domek,
Zieleń traw i listków, traw i listków.

Ref. Uszy słyszą ptaków śpiew,
       Dzwonki deszczu, granie drzew.
       A nad stawem chóry żab,
       Nasze uszy słyszą świat.

Każdy z nas ma jeden nosek
Do wąchania kwiatków, do wąchania,-
Czasem także do kichania,
Lecz na szczęście rzadko, do kichania

Ref. Uszy słyszą…………….


O co prosi las

Szumi las, szumi gaj
Szumi w lesie rzeczka
Przyjechała z miasta
Wesoła wycieczka.

Ktoś gwiżdże, ktoś krzyczy
Ktoś goni zające,
Głośno podśpiewuje
Budzi echo śpiące.

Na gałązce drzewa
Ptaszek się kołysze
Kochana wycieczko
Prosimy o ciszę.W miesiącu kwietniu utrwalamy poznane litery i cyfry, oraz zwracamy uwagę na szanowanie przyrody.
 

nauczycielki grupy IV:
mgr Izabela Fiutek
mgr Dorota Łabęcka