O G Ł O S Z E N I E

W związku z zakończonym naborem „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2019/2020 informuję, że Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie posiada 43 wolne miejsca dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji dostępnym w placówce i na stronie internetowej .

Terminy postępowania rekrutacyjnego podane są poniżej.

Informacji udziela również dyrektor placówki pod numerem telefonu:( 41)3862369


Dyrektor Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia – Aneta Cichoń.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2019/2020.


Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
04.03.2019r. 18.03.2019r.
15.04.2019r. 19.04.2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
20.03.2019r. 26.03.2019r.
24.04.2019r. 29.04.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
27.03.2019r.
30.04.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
28.03.2019r. 04.04.2019r.
06.05.2019r. 09.05.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.08.04.2019r.
10.05.2019r.

Dokumenty do pobrania związane z rekrutacją:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola
- pobierz

Regulamin rekrutacji  pobierz