Załącznik nr 11
do Polityki Ochrony Danych
w Przedszkolu nr 2 „Bajkowa Ciuchcia”
w Jędrzejowie


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113A,                                        28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 23 69, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w imieniu którego działa Dyrektor – Aneta Cichoń.
  2. inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w szeroko rozumianych celach edukacyjnych (w zakresie rekrutacji i nauczania), w celach zapewnienia bezpieczeństwa (w formie monitoringu wizyjnego), a także w celach zatrudnienia (w stosunku do pracowników i osób działających na podstawie umowy cywilnoprawnej), w głównym zakresie z mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit. b - lit. f RODO) oraz w ograniczonym zakresie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres (co najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat – liczone od zakończenia edukacji, od zakończenia stosunku pracy), co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji.
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym danych osobowych dziecka jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości podjęcia działań edukacyjnych lub brak możliwości zatrudnienia.
  10. Pani/Pana dane i dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.