Drukuj
Kategoria: Klauzula RODO
Odsłony: 628
Załącznik nr 11
do Polityki Ochrony Danych
w Przedszkolu nr 2 „Bajkowa Ciuchcia”
w Jędrzejowie

KLAUZULA INFORMACYJNA
- monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

 1. administratorem systemu monitoringu wizyjnego oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Przedszkole nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113A, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 23 69, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w imieniu którego działa Dyrektor – Aneta Cichoń.
 2. inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki, a także w celu ochrony mienia.
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
 5. szczegółowy zakres działania monitoringu został określony w „Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie”, który został podany do publicznej wiadomości (znajduje się na tablicy ogłoszeń placówki).
 6. dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres 14 dni.
 7. w uzasadnionych przypadkach osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia. Ponadto, przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. dane z monitoringu mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, np. Policja, Prokuratura, Sąd.
 11. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606 950 000.
 12. ze względu na cel przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego (bezpieczeństwo osób i mienia), w przypadku wejścia na teren placówki, rejestracja wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest konieczna.
 13. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.