W związku z zaostrzonym reżimem sanitarnym w tym roku

niemożliwa jest organizacja dni adaptacji dla nowych przedszkolaków.

Prosimy o śledzenie ogłoszeń zamieszczanych

na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole2.jedrzejow.eu

Pojawią się tam informacje jak przygotować dziecko do przedszkola itp.