przedszkole2

Przedszkole nr 2 w Jędrzejowie jest przedszkolem publicznym. Do dyspozycji dzieci jest 5 sal zabaw. Sale wyposażone i wzbogacane są, co roku o nowe zabawki, pomoce dydaktyczne nowoczesne kąciki i meble. Przedszkole posiada piękny ogród z urządzeniami do zabaw dla dzieci oraz działkę warzywną. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 1 roku i 9-ciu miesięcy do 6 lat. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym i psychicznym, współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc. Dzieci mają możliwość rozwijania zainteresowań poprzez zabawy w bogato wyposażonych kącikach  oraz udział zajęciach dodatkowych takich jak: j. angielski, religia a także ciekawych wycieczkach, spektaklach teatralnych, koncertach, konkursach. W placówce obowiązuje dzień aktywności dziecka dostosowany do poszczególnych grup wiekowych zgodny z nową podstawą programową. Nauczyciele preferują twórcze i aktywne metody pracy, doskonalą swój warsztat pracy, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy optymalny rozwój w oparciu o tworzone przez nas indywidualne programy terapeutyczne. W placówce zatrudniona jest Pani logopeda, która dba o piękną mowę wszystkich dzieci.