1

 

6.30 - 8.15

Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami i innymi zabawkami wykonujemy różne ćwiczenia (ortofoniczne, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową), wykonujemy proste ćwiczenia poranne, oglądamy książeczki.

 

 

 

2

8.15 - 8.30  

Toaleta, kształtujemy nawyki higieniczne

i zachowania prozdrowotne.

 

3

 

 

8.30 - 9.00 

Jemy Śniadanie

 

4

 

 

 

9.00 - 9.30 

Profilaktyka stomatologiczna - myjemy zęby

5

 

 

 

9.30 - 10.30

Uczestniczymy w zajęciach i zabawach: malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, uczymy się wierszyków, piosenek.

 

 

6

 

10.30 - 11.40

Bawimy się zgodnie w sali lub na placu przedszkolnym. Uczymy się bawić wspólnie z innymi (dzielić się zabawkami, odkładać je na wyznaczone miejsce), spacerujemy.

 

 

 

 

11.40 - 12.00 7

Myjemy ręce przed obiadem, staramy się samodzielnie korzystać z toalety

 

12.00 - 12.40

Jemy obiad, uczymy się prawidłowo trzymać sztućce.

 

 

12.40 - 14.15

8

 Po obiedzie wykonujemy ćwiczenia relaksacyjne, słuchamy muzyki, układamy puzzle, gramy w  różne gry, utrwalamy poznane piosenki i wiersze, rysujemy,  uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. A my najmłodsi leżakujemy.

9

 

 

14.15 - 14.30

Przygotowujemy się do podwieczorku.

 

14.30 - 14.45

Jemy podwieczorek

 

 

10

14.45 - 16.00

Bawimy się, rozwiązujemy zagadki, rysujemy, dzielnie przechodzimy do innej sali, poznajemy nowych kolegów, opiekujemy się młodszymi. Odbierają nas rodzice i wracamy do domów.

 

 

Praca w grupach opiera się na programie  „ Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby – Żabińskiej.