SKŁAD RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA NR 2
BAJKOWA CIUCHCIA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przewodniczący:
Piotr Tompolski

Zastępca przewodniczącego: Kinga Staworzyńska

Skarbnik : Rafał Solus

Sekretarz: Edyta Balińska