Dzień Dziecka w parku Syberka - Aktualności - BĘDZIN: MIEJSKI ...


Z okazji Dnia Dziecka


wszystkim dzieciom życzymy 

wielu powodów do uśmiechu i radości.

Samych sukcesów , rozwijania swoich talentów i pasji,

oraz beztroskiej zabawy.

Spełnienia wszystkich marzeń,

 aby każdy dzień był wspaniałą przygodą

i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

Dyrektor i Pracownicy

Cukiernia JarzynaSzanowni Rodzice!

Informujemy, że od 26 maja została wznowiona działalność przedszkola. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla dzieci obecnych w przedszkolu prowadzone są zajęcia opiekuńcze. Ze względu na obostrzenia dzieci przyjmowane są w ograniczonej liczbie po przeprowadzonych wcześniej zgłoszeniach.
W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola po 26 maja, należy o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać na adres mailowy przedszkola podpisane skany oświadczeń ( zał 1 i 2 do procedury bezpieczeństwa) lub przynieść w dniu przyprowadzenia dziecka. Prosimy także o  zapoznanie się z Procedurą Bezpieczeństwa zamieszczoną na stronie.


Dzień Matki! - Olsztyn

WSZYSTKIM MAMOM


Z okazji ich święta

składamy wyrazy uznania za

troskę , ogromne pokłady cierpliwości i za trud wychowania

oraz za wszystko , co na co dzień robicie dla swoich dzieci .

Drogie Mamusie ! Życzymy Wam

zdrowia , dużo radości i szczęścia ,

dumy ze swoich pociech i wiele powodów do uśmiechu ,

nie tylko w tym wyjątkowym dniu.

Życzymy również wytrwałości w pełnieniu matczynych obowiązków

oraz poczucia dumy z trudnego procesu wychowania .


 

Dyrektor i PracownicyDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – OTWARTE CENTRA HANDLOWE I HOTELE

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zniesione zostają istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków
Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.
Wprowadzony zostaje limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni
Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Zakaz ten zostaje zniesiony. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.
 • Sklepy budowlane czynne w weekendy
Uchylony zostaje dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.
ŻYCIE SPOŁECZNE – PÓJDZIESZ NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ I DO MUZEUM
 • Biblioteki i muzea
Uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 • Rowery miejskie
Po weekendzie majowym będziemy mogli jeździć rowerami miejskimi.
 • Rehabilitacja lecznicza
Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.
Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA W GMINIE JĘDRZEJÓW POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE

Organ prowadzący korzystając ze swoich uprawnień, w związku z panująca sytuacją epidemiologiczną
podjął decyzję o dalszym zamknięciu żłobków i przedszkoli.
Przypominamy, że w sytuacji, kiedy przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego, rodzicom dzieci przysługuje zasiłek opiekuńczy wypłacany na dotychczasowych zasadach.
O otwarciu placówek w Gminie Jędrzejów poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

PODSTAWY NOWEJ NORMALNOŚCI – NAJWAŻNIEJSZE STAŁE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?
 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.


SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

zostały przedłużone do 24.05.2020 r. W związku z tym  

Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie 

nadal będzie zamknięte a zajęcia będą odbywały się zdalnie

tak jak miało to miejsce do tej pory.