O G Ł O S Z E N I EW związku z zakończonym naborem „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2020/2021 informuję, że Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie posiada 32 wolne miejsca .

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji dostępnym w placówce i na stronie internetowej .

Terminy postępowania rekrutacyjnego podane są poniżej.

Informacji udziela również dyrektor placówki pod numerem telefonu:( 41)3862369)

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia – Aneta Cichoń.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2020/2021.


Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

 Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  19.02.2020r. -03.03.2020r.  02.04.2020r. - 07.04.2020r.
2.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  04.03.2020r. - 10.03.2020r.  08.04.2020r. - 15.04.2020r.
3.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  11.03.2020r.  16.04.2020 r.
4.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  12.03.2020r. - 20.03.2020r.  17.04.2020r. 22.04.2020r.
5.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  26.03.2020r.  23.04.2020r.


Dokumenty do pobrania związane z rekrutacją:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola
- pobierz

Regulamin rekrutacji  pobierz