TEMATY KOMPLEKSOWE I ZADANIA
NA MIESIĄC MAJ2020
GRUPA BIEDRONKI

TEMATY KOMPLEKSOWE:
  • Moja miejscowość, mój kraj
  • Wszystko może być muzyką
  • Wiosna na łące
  • Moi rodzice
ZADANIA WYCHOWAWCZE:
  • kultywowanie tradycji narodowych , utrwalenie symboli narodowych
  • zapoznanie z najbliższym otoczeniem: poznanie ciekawych miejsc regionu i miejscowości
  • uwrażliwienie na muzykę różnych gatunków, zapoznanie z instrumentami muzycznymi
  • obserwowanie przyrody, poznanie mieszkańców łąki
  • wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami
PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI

MAMO, TATO

Mamo, mamo, mamusiu
Dałaś życie troskę i miłość mi
Tao, tato, tatusiu
Jesteś ze mną od początku mych dni
Ref.
Mamo, mamo, mamo
Tato, tato, tato,
Moje życie mam dzięki wam x2

Mamo, mamo, mamusiu
Ty uczyłaś kochać Boga i świat
Tao, tato, tatusiu
Ty uczyłeś być dla ludzi jak brat
Ref.
Mamo……

Mamo, mamo, mamusiu
Jesteś ze mną gdy mi dobrze lub źle
Tao, tato, tatusiu
Chcę powiedzieć tobie że kocham cię
Ref.
Mamo….

MAMA I TATA

Mama jest jak słońce,
które grzejąc w dni gorące
sprawia, że ożywa wszystko,
tak jak mama gdy jest blisko.
Tata jest jak księżyc w pełni,
który nawet w środku nocy
tworzy jasność w samej czerni,
gotów zawsze do pomocy.
Czym bezchmurne niebo w lecie?
Rozpromienia ziemię całą.
Tym rodzice dla swych dzieci.
Zawsze będzie się żyć chciało.