Podstawowym programem , na którym opieramy się w pracy z dziećmi  jest program „Wokół przedszkola” Małgorzaty Kwaśniewskiej Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.
W realizowanym przez nas programie punktem wyjścia jest aktywność dziecka , we wszystkich możliwych jej formach , której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie , własnych możliwości ,otoczenia społeczno –przyrodniczego, relacji  z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności  a w konsekwencji do samostanowienia  zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami i aspiracjami.
 
NASZE PRZEDSZKOLE  WSPÓŁPRACUJE Z:
 • Instytucjami oświatowymi (Szkoły, Przedszkola, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i in.)
 • Biblioteką Miejską w Jędrzejowie
 • Centrum Kultury w Jędrzejowie
 • Nadleśnictwem
 • Policją
 • Strażą Pożarną
NASI WYCHOWANKOWIE BIORĄ CZYNNY UDZIAŁ W:
 • Warsztatach artystycznych
 • Wycieczkach
 • Koncertach muzycznych
 • Przedstawieniach teatralnych
 • Inscenizacjach
 • Konkursach muzycznych i plastycznych
 • Przeglądach tanecznych
 • Festynach
 • Spotkaniach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
 • Zajęciach dodatkowych
 • Kołach zainteresowań „ Pociąg do twórczości