TEMATY KOMPLEKSOWE I ZADANIA NA MIESIĄC MAJ2021 GRUPA PSZCZÓŁKI

 TEMATY KOMPLEKSOWE:
  • Czyste powietrze wokół nas
  • Muzyka jest wszędzie
  • Łąka i jej mieszkańcy
  • Święto rodziców
ZADANIA WYCHOWAWCZE:
  • Rozwijanie świadomości oraz kształtowanie postaw wobec palenia tytoniu
  • uwrażliwienie na muzykę różnych gatunków, zapoznanie z instrumentami muzycznymi
  • obserwowanie przyrody, poznanie mieszkańców łąki
  • wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami
PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI z okazji Dnia Mamy i Taty